ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА ЛІСІВНИКІВ УКРАЇНИ

    

ПРО ПРОВЕДЕННЯ У 2018 РОЦІ КОНКУРСІВ І ЗМАГАНЬ (УМОВИ, ПОЛОЖЕННЯ) 

Черкаська обласна громадська організація Товариства лісівників України створена в квітні 2003 року як осередок всеукраїнської громадської організації громадян, об’єднаних бажанням зберегти та примножити ліси рідного краю.

Основні напрямки діяльності:

– спрямування зусиль на збільшення площ лісів і підвищення їх продуктивності; – сприяння припиненню такої господарської діяльності, що завдає шкоди лісам і захисним лісонасадженням; – формування в суспільстві екологічного світогляду і виховання екологічної культури, поширення знань про роль лісів у природі та житті людини;

– сприяння підвищенню інтелектуального рівня працівників лісового господарства, відродження та збереження традицій лісівників Черкащини;

– ознайомлення населення області з вітчизняними та іноземними досягненнями в питанні охорони та примноження лісових багатства, їх раціонального використання;

– збирання інформації про стан лісів і ведення лісового господарства, доведення її до відома громадськості шляхом публікацій у власних виданнях, а також центральній і місцевій пресі, через телебачення, радіо та інші засоби масової інформації;

– організація і проведення науково-технічних конференцій, семінарів, лекцій, конкурсів та інших заходів з питань охорони та збереження лісів;

– співпраця з іншими громадськими та державними природоохоронними організаціями та ін.

З часу заснування обласна організація Товариства лісівників України спрямовує свою діяльність на захист та збереження лісового фонду Черкащини. Свою роботу вона будує на принципах добровільності, рівноправності всіх його членів, самоврядування, гласності, колегіальності та персональної відповідальності при широкій самостійності первинних організацій лісгоспів.

Щорічно обласна організація складає план роботи на рік, який включає науково-практичну, просвітницьку та організаційно-масову роботу, пропагування ролі й значення лісу для суспільства. Як наслідок, члени Товариства докладають значних зусиль щодо мобілізації сил громадськості на збільшення площ лісів і їх біологічного різноманіття, захисту насаджень, активізації професійної орієнтації учнівської молоді, поширення в суспільстві знань про роль лісів у природі та житті людини, популяризації професії лісівника та сприяння підвищенню кваліфікації працівників лісового господарства.

Вже традиційними в області стали науково-практичні конференції з лісової тематики, семінари із залученням широкого кола фахівців, вчених та громадських активістів. Організовуються змагання вальників лісу, конкурси з метою заохочення до підвищення культури виробництва, вирощування декоративного та посадкового матеріалу, раціонального використання лісових ресурсів, акції «Майбутнє лісу у твоїх руках» та ін. Крім того, лісівники постійно працюють над збільшенням кількості рекреаційних пунктів, облаштовуючи їх зручними спорудами для відпочинку та яскравими стендами з агітаційними матеріалами про діяльність лісництв, правила поводження з вогнем, значення лісу в житті людини тощо.

Пріоритетним напрямком в роботі первинних організацій Товариства є постійна співпраця з молоддю, проведення різноманітних конкурсів та змагань на лісову тематику, лекційних і практичних занять в шкільних лісництвах, поглиблення зв’язків з навчальними та науковими закладами лісівничого профілю.

З метою підвищення екологічної культури серед населення області, члени громадської організації через засоби масової інформації пропагують бережливе ставлення до лісів, розміщують звернення та публікації, організовують прес-тури для журналістів задля ознайомлення з різними аспектами ведення лісового господарства.

Тож обласна організація Товариства лісівників та її осередки постійно здійснюють низку заходів, що сприяють підвищенню ефективності лісогосподарського виробництва, посиленню інформаційно-просвітницької роботи серед населення, нарощуванню ресурсного та екологічного потенціалу лісового фонду області.

Керівництво і склад

Голова Горда Василь Іванович 0472-37-94-87
Заступник голови Гулик Ігор Тимофійович 0472-37-42-88
Вчений секретар Левицький Анатолій Юхимович 0472-37-00-72
Бухгалтер Богомаз Алла Василівна 0472-45-05-14

 

pdf_640Статут Черкаської обласної громадської організації товариства лісівників України

 

Контакти:

18000, м. Черкаси, провулок Медичний, 4
Тел.: (0472) 37-00-72